Bericht inhoud:  10-12-2013
Sinds 3.5 jaar hadden we een lekkage in de badkamer, we hebben al 2 keer actie ondernomen om de problemen op te lossen. 2 Loodgieters hebben hun energie er ingestoken evenals 2 verschillende kitters. Maar elke keer  kwamen de problemen terug, langzaam maar zeker….Nu was ik het zat en heb ik Erik en Mike gevraagd eens te komen kijken. En… met succes! Met een warmtecamera, vochtmeters en gezond verstand zijn ze ons probleem gaan onderzoeken. Helaas moest de tegelwand het begeven maar, daar achter was de lek ook terug te vinden. Een probleem met de handdouche die alleen lekte als de kraan onderduk stond.
Alle koppelingen zijn vervangen en alles zeer mooi hersteld. Door het meedenken van beide is de schade beperkt en zijn we overtuigd  dat de problemen tot het verleden behoren! Heren, hartelijk dank!


Deze mail is verzonden via contact form op Badkamer Brabant http://badkamerbrabant.nl